Cauza C-170/11: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 6 septembrie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens, Gilbert Georges Henri Mittler, Jean Paul François Caroline Votron/Hendrikus Cornelis Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, Dirk Robbard De Kat, Johannes Hendrikus Visch, Euphemia Joanna Bökkerink, Laminco GLD N-A, Ageas NV, fostă Fortis NV [Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 — Cooperare în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială — Domeniu de aplicare material — Audiere de către o instanță a unui stat membru a unui martor care este parte în procedura principală și care are reședința în alt stat membru — Posibilitate de a cita o parte ca martor în fața instanței competente potrivit dreptului statului membru al instanței respective]