Cauza C-12/10: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 22 decembrie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Lecson Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund (Tariful vamal comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura combinată — Secțiunea XVII — Mijloace de transport — Capitolul 87 — Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată și tramvai, părți și accesorii ale acestora — Pozițiile 8703 și 8713 — Vehicule electrice cu trei sau cu patru roți, concepute pentru transportul unei persoane și care ating o viteză maximă de 6-15 km/h, dotate cu o coloană de direcție distinctă și reglabilă, denumite „electromobile” )