Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției GNSS European pentru exercițiul financiar 2012