Întrebare scrisă E-010313/10 Diogo Feio (PPE) adresată Comisiei. Acțiuni împotriva Portugaliei pentru depășirea limitelor de PM10