Cauza C-177/10: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 8 septembrie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nr. 12 de Sevilla — Spania) — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía (Politica socială — Directiva 1999/70/CE — Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată încheiat între CES, UNICE și CEEP — Clauza 4 — Aplicarea acordului-cadru în domeniul funcției publice — Principiul nediscriminării)