Cauza T-408/09: Hotărârea Tribunalului din 24 mai 2011 — ancotel/OAPI — Acotel (ancotel.) [ „Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative ancotel — Marcă comunitară figurativă anterioară ACOTEL — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr 207/2009 — Public relevant” ]