Întrebare scrisă E-7552/10 de Philippe Juvin (PPE) adresată Comisiei. Modificarea Directivei 2004/40/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice)