Cauzele conexate T-168/10 și T-572/10: Hotărârea Tribunalului din 19 septembrie 2012 — Comisia/SEMEA și Commune de Millau [ „Clauză compromisorie — Contract de subvenționare având ca obiect o acțiune de dezvoltare locală constând în executarea unor lucrări de pregătire și de lansare a unui Centru european de acțiune locală la Millau (Franța) — Restituirea unei părți din sumele plătite în avans — Admisibilitatea unei acțiuni împotriva unei societăți de drept francez radiate din registrul comercial — Aplicarea dreptului francez — Contract administrativ — Restituirea plății nedatorate — Prescripție — Opozabilitatea unei clauze compromisorii — Preluarea datoriei — Teoria accesoriului — Stipulația pentru altul” ]