Întrebare scrisă E-007435/11 Bendt Bendtsen (PPE) adresată Comisiei. Decizia OMC privind restricțiile la export din China