Întrebare scrisă E-010219/11 Romana Jordan Cizelj (PPE) adresată Comisiei. Concurența loială în domeniul turismului