Transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 27 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro (COM(2010)0377 – C7-0186/2010 – 2010/0204(COD))