Ordin ministrului administraţiei şi internelor pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.620/2005 privind modalităţile de recunoaştere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European