Regulamentul delegat (UE) 2021/115 al Comisiei din 27 noiembrie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește acidul perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta (Text cu relevanță pentru SEE)