Întrebare scrisă P-002413/11 Peter Jahr (PPE) adresată Comisiei. Construcția unui parc eolian în regiunea frontalieră germano-cehă