Cauza C-487/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 6 septembrie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Administratīvā rajona tiesa — Letonia) — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests [Regulamentul (CEE) nr. 918/83 — Articolul 1 alineatul (2) litera (c), articolul 2 și articolul 7 alineatul (1) — Scutire de la plata taxelor la importul de bunuri personale — Noțiunea „proprietate destinată necesităților casnice” — Autovehicul importat pe teritoriul Uniunii — Vehicul utilizat de un membru al familiei proprietarului care a efectuat importul]