Cauza C-83/11: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 5 septembrie 2012 [cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Regatul Unit] — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman [Directiva 2004/38/CE — Dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre al cetățenilor Uniunii și al membrilor familiilor acestora — Articolul 3 alineatul (2) — Obligația de a facilita, în conformitate cu legislația națională, intrarea și șederea „(oricăror) alți membri de familie” aflați în întreținerea unui cetățean al Uniunii]