Věc C-470/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. července 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākās tiesas Senāts — Lotyšsko) — SIA Garkalns v. Rīgas Dome ( „Článek 49 ES — Omezení volného pohybu služeb — Rovné zacházení — Povinnost transparentnosti — Hazardní hry — Kasina, herny a herny binga — Povinnost získat předchozí souhlas obce místa zařízení — Posuzovací pravomoc — Podstatná újma zájmům státu a obyvatel dotčeného správního území — Odůvodnění — Proporcionalita“ )