Zadeva C-308/11: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 6. septembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Nemčija) – Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH proti Sunstar Deutschland GmbH, nekdanji John O. Butler GmbH (Direktiva 2001/83/ES — Zdravila za uporabo v humani medicini — Člen 1, točka 2(b) — Pojem „zdravilo glede na zdravilno učinkovino“ — Opredelitev pojma „farmakološko delovanje“ )