Întrebare scrisă E-007970/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) adresată Comisiei. Raportul Curții de Conturi cu privire la regimul unic de plată în cadrul politicii agricole europene