Lagura Vermögensverwaltung TITJUR Hotărârea Curții (camera întâi) din 8 noiembrie 2012. # Lagura Vermögensverwaltung GmbH împotriva Hauptzollamt Hamburg-Hafen. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Finanzgericht Hamburg - Germania. # Codul vamal comunitar - Articolul 220 alineatul (2) litera (b) - Recuperare ulterioară a taxelor la import - Încredere legitimă - Imposibilitate de a verifica exactitatea unui certificat de origine - Noțiunea «certificat care se bazează pe prezentarea incorectă a faptelor de către exportator» - Sarcina probei - Sistem de preferințe tarifare generalizate. # Cauza C-438/11.