Întrebare scrisă E-010480/10 Nick Griffin (NI) adresată Comisiei. MoT amenințat