Întrebare scrisă E-010008/10 Michael Cramer (Verts/ALE) adresată Comisiei. Deschiderea pieței de transport feroviar de mărfuri: locomotivele de manevră din Belgia