Întrebare scrisă E-1526/10 adresată de Andreas Mölzer (NI) Comisiei. Securitatea granițelor externe — Franța