Cauza T-369/11: Acțiune introdusă la 5 iulie 2011 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon/Comisia și alții