Informare în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2011/782/PESC a Consiliului, astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare 2012/256/PESC a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 410/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria