Regulamentul (UE) nr. 173/2010 al Comisiei din 25 februarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe