Vec F-77/12: Žaloba podaná 23. júla 2012 — ZZ/Komisia