Cauza F-77/12: Acțiune introdusă la 23 iulie 2012 — ZZ/Comisia