Sprawa F-77/12: Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji