Întrebare scrisă E-006447/11 Sven Giegold (Verts/ALE) adresată Comisiei. Detaşarea la Comisia Europeană a funcţionarilor publici din Insulele Bermude