Cauza T-554/08: Hotărârea Tribunalului din 24 aprilie 2012 — Evropaïki Dynamiki/Comisia ( „Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură de cerere de ofertă — Prestarea de servicii de consiliere în afaceri, în tehnici și în proiecte pentru aplicații informatice ale Uniunii Europene în domeniul taxelor vamale, al accizelor și al fiscalității — Respingerea ofertei unui ofertant — Atribuirea contractului unui alt ofertant — Inadmisibilitate — Acțiune în despăgubire — Criterii de selecție și de atribuire — Obligația de motivare — Eroare vădită de apreciere” )