Rettifika għad-Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi għas-sena finanzjarja 2020 — Baġit ta’ Emenda Nru 2 (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 11 tal-11 ta’ Jannar 2021) 2021/C 70/07