Decizia Comisiei din 28 septembrie 2009 de stabilire a unei liste de puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de către experții veterinari ai Comisiei și de determinare a unităților veterinare în cadrul sistemului TRACES [notificată cu numărul C(2009) 7030] (Text cu relevanță pentru SEE) (2009/821/CE)