Concluziile avocatului general Mischo prezentate la data de2 decembrie 1988.