Cauza C-306/11 P: Recurs introdus la 14 iunie 2011 de XXXLutz Marken GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) pronunțate la 24 martie 2011 în cauza T-54/09 — XXXLutz Marken GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale); cealaltă parte în proces: Natura Selection S.L.