Întrebare scrisă E-2570/10 adresată de Catherine Stihler (S&D) Comisiei. Diversitatea culturală