Întrebare scrisă E-009384/11 Francisco Sosa Wagner (NI) adresată Comisiei. Taxă pe tranzacțiile financiare