Întrebare scrisă P-008843/11 Catherine Grèze (Verts/ALE) adresată Comisiei. Fiscalitatea din sectorul ecvestru și dezvoltarea rurală