2011/762/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 24 noiembrie 2011 de autorizare a introducerii pe piață a beta glucanilor din drojdie ca ingredient alimentar nou în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2011) 8527]