Cauza C-596/12: Acțiune introdusă la 20 decembrie 2012 — Comisia Europeană/Republica Italiană