Cauza C-383/12 P: Recurs introdus la 8 august 2012 de Environmental Manufacturing LLP împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 22 mai 2012 în cauza T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)