Întrebare scrisă E-1045/10 adresată de Anne E. Jensen (ALDE) Comisiei. Armonizarea zonelor ecologice