Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10242— Melitta/Hubert Burda Media/Roast Market) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 164/05