2012/63/UE: Decizia Comisiei din 31 octombrie 2011 – privind ajutorul de stat SA. 30931 (C/11) – România – Schema de ajutor privind dezvoltarea infrastructurii de transport aerian [notificată cu numărul C(2011) 7863] Text cu relevanță pentru SEE