Regulamentul delegat (UE) 2018/1239 al Comisiei din 9 iulie 2018 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească