Cauza T-188/11: Acțiune introdusă la 1 aprilie 2011 — Chiboub/Consiliul