Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de27 februarie 1985.