Cauza T-526/12: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2012 — AXA Versicherung/Comisia