Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier și interfețele cu alte moduri de transport ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a cadrului pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))