Întrebare scrisă E-6666/09 adresată de Axel Voss (PPE) Comisiei. Efectele produse asupra întreprinderilor de Directiva privind vânzarea de bunuri de consum